Zespół Szkół Artystycznych WSG

Szkoła Plastyczna

Fotografia i film

Rozwój technik informacyjnych i technik obrazowania w drugiej dekadzie XXI wieku przyniósł zmiany na rynku pracy. Komunikacja wizualna dotyka wielu sfer naszego życia – od reklamy wielkoformatowej po media społecznościowe. We wszystkich przypadkach bazuje na fotografii, w której postęp technologiczny ciągle przyspiesza. Obraz fotograficzny stał się swego rodzaju alfabetem współczesności, jego znajomość pozwala nam odnajdywać się w rzeczywistości pomiędzy tym, co realne, a co wirtualne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Policealna Szkoła Plastyczna kształci w zawodzie plastyk, w ramach specjalności fotografia i film, specjalizacji fotografia artystyczna. Słuchacze pod okiem zawodowych fotografów, teoretyków kultury i medioznawców zdobywają wiedzę i umiejętności, mając do dyspozycji m.in.: Muzeum Fotografii z ciemnią i atelier, pracownie komputerowe oraz studio grafiki. Praktyczna praca w studio z modelem i obiektem, podstawy pracy w ciemni fotograficznej i cyfrowa obróbka obrazu pozwolą absolwentowi swobodnie poruszać się w skomplikowanym świecie nowych mediów.