Zespół Szkół Artystycznych WSG

Szkoła Plastyczna

Zniżki

Zniżka w wysokości 100% dla studentów obszarów studiów na kierunku Przemysły Kreatywne.

Zniżki w wysokości 100% dla słuchaczy Bydgoskiej Akademii Fotografii w okresie warsztatów.

Możliwość uzyskania stypendium w ramach Programu Kreatywna Uczelnia.

Celem programu jest wspieranie aktywności studentów, umożliwienie im realizacji własnych pomysłów i inwestowanie we własny rozwój.

 • AKTYWNI KREATYWNI
 • KREATYWNI LIDERZY

AKTYWNI KREATYWNI: kandydaci na studia nie posiadający żadnego dorobku, ale deklarujący działalność na rzecz Uczelni: wolontariat, udział w kołach, działania administracyjne, promocyjne itp. (czyli potencjalne obszary działań nie bezpośrednio wynikające z kreatywności, a z zaangażowania):

 • przy przystąpieniu do programu kandydat deklaruje potencjalne obszary działań na rzecz Uczelni,
 • w przypadku działalności na rzecz Uczelni w latach poprzedzających, przystępujący do programu kandydat zobowiązany jest do przedstawienia (udokumentowania) prowadzonych działań,
 • kandydatowi na tym poziomie przyznawana jest najniższa zniżka,
 • zniżka przyznawana jest na semestr nauki, z możliwością zwiększenia i przedłużenia.

KREATYWNI LIDERZY: kandydaci na studia posiadający dorobek artystyczny oraz w zakresie działalności naukowej, międzynarodowej i innej (niekoniecznie zawężający się do obszarów kreatywnych, ale do nich nawiązujący). Warunkiem przystąpienia do programu jest udokumentowanie prowadzonych działań:

 • określa się potencjalne obszary współpracy pomiędzy Uczelnią a kandydatem,
 • przyznawana jest zniżka w zależności od zakresu prowadzonych działań oraz potencjalnych obszarów współpracy.

Kryteria:

 • Portfolio Kreatywne,
 • kandydat przystępujący do programu dokumentuje działania na podstawie wniosku (pobierz) oraz, jeśli to możliwe, przedstawia projekty i inne załączniki wraz z deklaracją i krótkim CV,
 • wniosek należy złożyć do końca lutego na semestr letni, do 15 października na semestr zimowy – w Biurze Rekrutacji (kandydat), w Biurze Stypendialnym / pokój G23 (student).

Korzyści:

 • o wysokości przyznanej zniżki decyduje Komisja, w skład której wchodzą eksperci z: Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej, Biura Informacji i Promocji, Działu Pomocy Aktywizacji Studentów, Studia Grafiki oraz przedstawiciele Wydziałów (powoływani na wniosek Komisji).
 • po roku studiów kandydat może ubiegać się o bezpłatną Indywidualną Organizację Studiów. W szczególnych przypadkach IOS może zostać przyznany kandydatowi już od pierwszego semestru nauki.
 • kandydat otrzymuje BON KREATYWNY zgodny z podejmowanym kierunkiem kształcenia, upoważniający go do zniżek na ofertę kursów, szkoleń, studiów podyplomowych WSG (Rewital, APK, Akademickie Centrum Medyczne).
 • po roku studiów kandydat może ubiegać się o Grant Kreatywny.
 • kandydat po zakończeniu studiów – a utrzymujący przez ich cały tok Stypendium Kreatywne – staje się Absolwentem VIP.
 • kandydat otrzymuje opiekę Tutora zgodnie z kierunkiem jego zainteresowań, którego wyznacza Komisja ds. Stypendiów Kreatywnych. W trakcie studiów kandydat może zostać objęty opieką więcej niż jednego Tutora, w zależności od obszarów prowadzonych działań.

Przy rozpatrywaniu wniosków brane będą pod uwagę następujące dziedziny przemysłów kreatywnych:

 • architektura, film i wideo, gry komputerowe i wideo, muzyka, oprogramowanie, projektowanie mody​, radio i telewizja, reklama, rynek sztuki i antyków, rynek wydawniczy, rzemiosło, sztuki performatywne, wzornictwo.

Przemysły kreatywne to „działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu, które mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy”.

Inną definicję przemysłów kreatywnych zaproponował Richard Caves, który określił je następująco: „Sektory kreatywne dostarczają produkty i usługi, które szeroko łączą się z kulturalną, artystyczną lub zwykle rozrywkową wartością. Zawierają książki, publikacje w magazynach, sztukę wizualną (malarstwo, rzeźbiarstwo), sztukę teatralną (teatr, operę, koncerty, taniec), nagrania, filmy kinowe i telewizyjne, modę, zabawki i gry komputerowe”.

Wielowymiarowość przemysłów kreatywnych

Przemysły kreatywne mogą stać się narzędziem wielu warstw życia. Posiadają aspekt społeczny, ekonomiczny, kulturalny oraz związany ze zrównoważonym rozwojem.

Aspekt ekonomiczny: Handel produktów sektora kreatywnego staje się coraz większą gałęzią handlu światowego. W latach 1996-2005 światowy eksport sztuk wizualnych wzrósł z 10.3 do 22.1 miliarda. W tym samym czasie potroiły się wpływy z obrotów mediów audiowizualnych.

Aspekt społeczny: Przemysły kreatywne zyskują coraz większy wpływ na stopień zatrudnienia w danym regionie. W zależności od stanu rozwoju w danym kraju sektor ten może stanowić 2-8% procent całego zatrudnienia. Nie można przeoczyć też roli, jaką przemysły kreatywne odgrywają w wyrównywaniu rozwarstwień społecznych i przezwyciężaniu różnic kulturowych. Dodatkowo istnieje też więź pomiędzy sektorem kreatywnym a edukacją.

Aspekt kulturowy: Przemysły kreatywne są pomostem, który łączy kulturę i ekonomię. Z jednej strony są czynnikiem kulturotwórczym, z drugiej natomiast stanowią sposób, poprzez który kultura wpływa na ekonomię i społeczeństwo.

Zrównoważony rozwój: Podobnie jak środowisko naturalne, kapitał kulturalny także musi podlegać ochronie. Rolę tę idealnie wypełniają różne gałęzie przemysłów kreatywnych. Sektor kreatywny jest też w swojej idei przyjazny środowisku. Ponieważ opiera się na ludziach i ich ideach, a nie na surowcach czy ziemi, i zwykle jest mniej zależny od infrastruktury przemysłu ciężkiego.