Zespół Szkół Artystycznych WSG

Szkoła Plastyczna

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2017/2018. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka niezbędnych informacji, których znajomość ułatwi dokonanie formalności związanych z przyjęciem do szkoły.

  • Do Szkoły Policealnej przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę średnią. Nie jest wymagana matura.
  • Wpisanie na listę słuchaczy następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz podpisaniu „Umowy o kształcenie” i opłaceniu wpisowego.
  • Dana specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 7-10 osobach w grupie, w zależności od specjalności.

Wpisowe na rok szkolny 2017/2018 wynosi 290 zł.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek rekrutacyjny (druk do pobrania),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub maturalne,
  • ksero dowodu osobistego,
  • 3 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki,
  • potwierdzenie opłaty wpisowej (imię i nazwisko kandydata, w temacie przelewu: „wpisowe plastyk”).

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

Opłaty czesnego, wpisowego dokonuje się na konto (płatne wyłącznie na poczcie, w banku lub przez Internet):

Niepubliczna Policealna Szkoła Plastyczna Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
82 1440 1215 0000 0000 0856 4442

Rekrutacja

ul. Królowej Jadwigi 14, 85-231 Bydgoszcz
Biuro Muzeum Fotografii
tel. (52) 567 00 07 lub (52) 567 00 00
e-mail: plastyk@byd.pl

Opłaty

Możliwość płatności ratalnej

Sprawdź zniżki dla siebie

Pobierz podanie