Zespół Szkół Artystycznych WSG

Szkoła Plastyczna

O szkole

Niepubliczna Szkoła Plastyczna Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych w dniu 4 listopada 2016 r. pod numerem 802/22/2016.

Szkoła kształci w zawodzie plastyk w cyklu dwuletnim, w dwóch specjalnościach:

·        specjalność: fotografia i film, specjalizacja: fotografia artystyczna

·        specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne

Kandydaci mają do wyboru dwa systemy kształcenia:

·        dzienny (zajęcia od poniedziałku do piątku)

·        wieczorowy (zajęcia po południu od środy do niedzieli)

Nauka kończy się egzaminem dyplomowym – obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w wybranej specjalności.

Ramowy plan nauczania w Policealnej Szkole Plastycznej obejmuje następujące przedmioty:

Historia sztuki
Rysunek i malarstwo
Rzeźba
Podstawy fotografii i filmu
Projektowanie multimedialne
Podstawy projektowania